Drodzy Państwo, od początku grudnia 2023 roku spotykamy się z Państwem regularnie, aby rozmawiać o tym jak powinien wyglądać Wasz Kalisz. To właśnie na podstawie rozmów z Państwem stworzyliśmy program, który również we współpracy z mieszkańcami Kalisza, naszym Prezydentem i Radnymi Stowarzyszenia #Aktywni będziemy realizować.

Jesteśmy stowarzyszeniem, za którym nie stoją żadne partie polityczne, naszym interesem jest Kalisz, a nie interes partii, dlatego też chcemy przede wszystkim do samorządu wnieść spokój i merytoryczną dyskusję, zamiast kłótni i chaosu.

Mamy pomysł na Kalisz i wspólnie go zrealizujemy !

• TAŃSZA ENERGIA DLA MIESZKAŃCÓW KALISZA

Energia geotermalna w Kaliszu, to jedno z flagowych przedsięwzięć, któremu chcemy w nowej kadencji sprostać. Dyskusje na jej temat w Kaliszu rozpoczęły się już w 2010 roku – niestety wówczas nie doszło do odwiertu odkrywczo rozpoznawczego, a w konsekwencji tego Kalisz nie podjął się wyzwania walki o tańszą energię, ekologiczne rozwiązania, niezależność energetyczną i szanse rozwojowe dla miasta.

Kalisz ma ogromne zasoby energii geotermalnej i znajduje się na szlaku nazywanym przez profesorów zajmujących się geotermią „doliną ciepła” . Leżący zaledwie 50 kilometrów od naszego miasta Uniejów eksploatuje złoża od kilkunastu lat, a od kilku miesięcy szanse tą wykorzystuje również Otwock, gdzie po skutecznym odwiercie prócz tańszej energii powstanie również kompleks w ramach którego ma zostać otworzona pijalnia wód mineralnych, kryta pływalnia sportowa oraz rozbudowany kompleks basenowy. W jego skład wejdzie sztuczna rzeka, gejzery, zjeżdżalnia, jacuzzi, basen do nauki pływania, strefa basenowa dla niemowlaków i basen sportowy z ośmioma torami. Takie możliwości również Kaliszowi mogłyby obniżyć koszty i uatrakcyjnić aqua park.
W 2015 roku podczas prelekcji w Łowiczu „Geotermia w Polsce” prof. Jacek Cichy zapewniał, że 6000 danych otworowych zostało przetworzonych cyfrowo dzięki czemu wiemy już, na jakiej głębokości jest woda geotermalna. W trakcie konferencji naukowiec zaprezentował mapy złóż na głębokości 1, 2, 3 i 4 kilometrów, które wcześniej nie były jeszcze publikowane .

Z map wynika, że na 2 km pod Kaliszem jest woda mająca prawie 100 stopni, na 3 km – 120 stopni, a na 4 km o temperaturze 155 stopni! Taki ukrop, nawet jeśli schłodzi się podczas przesyłu, może być wykorzystywany nie tylko w rekreacyjnych termach, czy do podgrzewania mieszkań, ale również do produkcji energii elektrycznej.

Mamy pomysł :

W pobliżu Kalisza nie tylko Uniejów wykorzystał energię geotermalną. Kilka lat temu kosztem 15 mln zł przeprowadzono odwiert w Koninie. Połowa pieniędzy pochodziła z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a resztę wyłożyło miasto. Opłaciło się, bo pobierana z głębokości ponad 2 km woda na wypływie ma około 80 stopni, a na głębokości 280 metrów, gdzie zamontowano sondę – 94 stopnie. Otwock pozyskał aż 93 mln zł na odwiert i basen geotermalny i my również takie fundusze pozyskać chcemy zewnętrznie. UE przeznacza na programy energii odnawialnej 20 mld euro, na odwiert odkrywczo – rozpoznawczy można również otrzymać dofinansowanie z programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ta inwestycja może przyczynić się do wzrostu ludności w Kaliszu na skutek zmniejszenia kosztów utrzymania domu. Tańsza energia to również większe korzyści dla potencjalnych inwestorów oraz mniejsze wydatki miejskie, co nie pozostaje bez znaczenia dla zmniejszenia zadłużenia miasta.

• KALISZ MIASTO DLA RODZIN – ODWRÓCENIE TRENDU DEMOGRAFICZNEGO

Chcemy żyć w mieście które się rozwija, także demograficznie. Obecnie Kalisz jest jednym z najszybciej wyludniających się miast w Polsce. W 2023 roku zmarło przeszło dwa razy więcej Kaliszan, niż się urodziło. Systematycznie rośnie wiek statystycznego mieszkańca i zmienia się struktura demograficzna. Przyczyny widzimy tutaj w trzech aspektach: niski udział klasy średniej, a sama klasa średnia to raczej samozatrudnieni, a nie pracownicy; braku oferty rozrywkowej dla młodych Kaliszan i słabej ofercie dla rodzin z małymi dziećmi.

*Grafiki i dane liczbowe pochodzą z analizy GUS, raportu SVS 202

KALISZ MIASTEM ROZOWOJUMamy pomysł:
Miasto zapewni bezpłatne miejsca w żłobkach i przedszkolach w placówkach publicznych oraz prywatnych. Warunki w zakresie placówek publicznych pozostają bez zmian. W przypadku placówek prywatnych, jeżeli dziecko nie dostanie się do placówki publicznej i wszyscy zdolni do pracy rodzice lub opiekunowie prawni dziecka pracują i odprowadzają podatki w Kaliszu, wówczas miasto opłaci pełną opłatę w placówce niepublicznej. Warunkiem dofinansowania dla placówki będzie funkcjonowanie w Kaliszu i podpisanie umowy z miastem.

Ponadto w trosce o jakość funkcjonowania placówek publicznych i prywatnych, rodzice będą wystawiać im cykliczną ocenę w formie ankiety, która będzie miała wpływ na poziom finansowania. Działanie traktujemy jako inwestycję w demografię, zachętę do pozostania w Kaliszu dla młodych. Tego typu polityka przyciąga inwestycje w miejsca pracy, dzięki uwolnionemu potencjału rodziców/opiekunów.

Wreszcie propozycja w części samofinansuje się poprzez warunek fiskalny i działanie proinwestycyjne. Większość naszego programu skupia się na poszukiwaniu oszczędności względem znacznego zadłużenia miasta. Niemniej demografia Kalisza jest obecnie na tak alarmującym poziomie, że ten postulat stanowi jeden z naszych priorytetów.

Program przyczyni się do zachęcenia młodych Kaliszan do pozostania w naszym mieście, zachęci mieszkańców sąsiednich gmin do osiedlenia się w Kaliszu. W średniej perspektywie czasowej przyczynia się do zachęcania inwestorów do lokowania tutaj kapitału, także pośrednio przyczynia się do powstawania nowych miejsc pracy. Jest wreszcie zbieżny z dalszym postulatem, tworzenia centrów biznesowych w Kaliszu.

Mamy doświadczenie :
W naszym stowarzyszeniu działa wiele osób które mają doświadczenie w sektorze edukacyjnym, w tym także przedszkolnym. Działają z nami zarówno nauczyciele jak i rodzice znający wyzwania związane z wychowaniem kolejnego pokolenia. Wreszcie osoby młode, które stoją przed dylematem osiedlenia się w Kaliszu, czy też poszukiwania perspektyw w większych miastach.

• KALISZ MIASTEM ROZOWOJU

To dzięki przedsiębiorcom funkcjonuje miejskich budżet, dlatego ich rozwój powinien być w interesie władz miasta. Rozwój przedsiębiorczości to również miejsca pracy, a miasto dla przedsiębiorców przyjazne to zainteresowanie inwestorów, których obecność w mieście jest analogicznie możliwością jego rozwoju.

Mamy pomysł :
Zasadniczym celem odpowiedzialnych władz jest zapewnienie środowiska prorozwojowego dla Miasta w perspektywie dłuższej niż jedna kadencja. Jednym z pierwszych naszych działań będzie napisanie ze wszystkimi ugrupowaniami w Radzie Miasta, stowarzyszeniami, reprezentacją przedsiębiorców i uczelni wyższych strategii rozwoju Kalisza. Celem będzie wykorzystanie istniejących i planowanych kierunków na uczelniach i szkołach średnich i tworzenia środowiska prorozwojowego dla firm z branż, które najlepiej będą wpisywać się w kaliskie uwarunkowania. Jednym z przykładów może być stworzenie centrum biznesowego i obsługą firm międzynarodowych – wykorzystując fakt funkcjonowania w mieście wydziału filologii.

Połączymy szkoły z biznesem przyciągając inwestorów i kształcąc młodzież pod potrzeby lokalnego rynku pracy. Wreszcie ostatnim krokiem będzie powstanie parku inwestycyjnego, gdzie ze wsparciem samorządu, funduszy w tym europejskich ułatwimy powstawanie nowych przedsiębiorstw w naszym mieście.

Poszerzymy obszar specjalnych stref ekonomicznych i skupimy się na współpracy z najlepszymi strefami w Polsce, otwierając ich podstrefy w Kaliszu.

Wesprzemy firmy lokalne, małe przedsiębiorstwa i biznes rodzinny (restauracje, kawiarnie, firmy usługowe, sklepy,…). Wprowadzimy dodatkowe ulgi i ograniczymy powstawanie nowych sklepów wielkopowierzchniowych, które na tym etapie generują coraz większe marże i ich dalszy, nieograniczony rozwój nie jest korzystny zarówno dla przedsiębiorców, jak i konsumentów.

Dla restauratorów funkcjonujących w centrum wprowadzimy ulgi, które sprawią, że łatwiej będzie nie tylko prowadzić biznes, ale też mniejsze ryzyko nieść będzie za sobą otwieranie nowych lokali. Autobusy, przystanki oraz inne możliwe powierzchnie zarządzane przez miasto, a także miejsce i prezydenckie social media będą służyły promocji lokalnego biznesu, zamiast promocji polityków. Wprowadzimy również spotkania biznesowe z udziałem władz miejskich, na podstawie których to Wasz głos będzie zmieniał warunki lokalnych przedsiębiorców.

Mamy doświadczenie :
Zrzeszamy przedsiębiorców i menedżerów z wieloletnim stażem. Sami borykamy się z wieloma trudnościami, jakie generuje również administracja miasta. Widzimy obszary które możemy w perspektywie krótkiej i średniookresowej zmienić. Najważniejsza w tym wszystkim jest współpraca z innymi środowiskami, aby działania były dłuższe niż w ciągu jednej kadencji. Udowodniliśmy na Szałem, że potrafimy tak działać.

 

• WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH

Do istniejącego Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych należą według oficjalnych informacji „sprawy z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia, przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkotykowych i przemocy w rodzinie, współpracy z organizacjami pozarządowymi, pomocy społecznej, nadzoru nad żłobkami, nadzoru nad działalnością stowarzyszeń i fundacji, sprawy z zakresu zgromadzeń publicznych, osiedlania się w Kaliszu repatriantów, a także sprawy mieszkaniowe, sprawy związane z realizacją zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz zadania w obszarze problematyki osób niepełnosprawnych”

Mamy pomysł :
Nasz Prezydent Mikołaj Marucha zamierza reorganizować ten wydział tak, aby spełniał on w pełni swoje założenia. W tym celu zostaną wyznaczeni urzędnicy, którzy wyjdą naprzeciw osobom niepełnosprawnym oraz seniorom, dla których wyprawa do Urzędu Miejskiego w celu załatwienia sprawy często bywa wyzwaniem, a nawet niemożliwością. Do dyspozycji tego wydziału przekazane zostanie również prezydenckie Volvo wraz z kierowcą, aby służyło ono do transportu seniorów, chcących załatwić sprawy urzędowe, nie będące w kompetencji Urzędu Miejskiej w Kaliszu.

Mamy doświadczenie :
Nasz zespół składa się z wielu społeczników, mających doświadczenie w pomocy seniorom i osobom niepełnosprawnym w konsekwencji czego wiemy, jak często dla tych osób problemem jest przemieszczanie się. Uważamy też, że urząd Prezydenta jest służbą, której wypełnienie wymaga bycia wśród ludzi, dlatego też samochód zostanie przekazany tam gdzie faktycznie będzie potrzebny.

 • ZDROWY, ZIELONY I CZYSTY KALISZ

Chcemy żyć w mieście, w którym jakość powietrza sprzyja spacerom i komfortowi życia – co ważne jest szczególnie dla seniorów i najmłodszych Kaliszan. Nasze miasto znajduje się od lat w czołówce niechlubnych rankingów miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w Polsce, dlatego też ważne jest dla nas, aby w Kalisz w szybkim czasie stał się miastem zielonym, zdrowym i czystym.

Mamy pomysł :

Zielony Kalisz : Chcemy jak większość z Was zieleni zarówno w centrum Kalisza, którego rynek ostatnich latach nazywany jest „betonową pustynią”, ale też na kaliskich osiedlach.

Zieleń daje tlen oraz absorbuje zanieczyszczenie powietrza, co w kontekście nieustannych alertów smogowych w Kaliszu jest dla nas szansą na zdrowe i komfortowe życie.

Mówiąc o „betonozie w centrum należy wiedzieć, że wylany beton i wykarczowana zieleń niosą za sobą więcej niebezpieczeństw niż mogłoby się wydawać. Głównym niebezpieczeństwem (szczególnie dla osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci) jest zwiększona temperatura. Poniższe zdjęcie stworzone przez stowarzyszenie „Kraków dla Mieszkańców” obrazuje jak różni się temperatura na jednej ulicy, co zmieniłoby posadzenie zaledwie kilku drzew.

Kwestie wizualne powszechnie zwanej betonozy w Kaliszu pozostają w kwestii gustów, o których niezwykło się dyskutować. Choć w oparciu o wszelkie sondaże większość Kaliszan nie preferuje betonowanie miasta, to problem tej betonozy jest znacznie większy. Według danych GUS z końca listopada br. Kalisz zajmuje w Polsce drugie miejsce wśród najsuchszych miast w Polsce w 2022 roku (spadło 437 l/mkw opadów) – pierwszy jest Poznań, gdzie suma opadów wyniosła 415 litrów wody na m2. Wynika to przede wszystkim z położenia miast leżących między strefami górską i morską, gdzie występują wyższe opadu na skutek czego naturalnie u nas opady te będą mniejsze. Sytuację tą da się naprawić nawet przy niskich opadach odpowiednio nimi gospodarując – na stosunkowo szybką i tanią metodę poprawy sytuacji jest zatrzymanie dalszego betonowania miasta, budowanie lub dbanie o zbiorniki retencyjne w mieście (tu pojawia się argument dot. współpracy Kalisza przy Szałe) oraz budowanie łąk. Aby uniknąć zmarnowania pieniędzy jakie wygenerowała rewitalizacja Pana Kinastowskiego, starówkę należy przeprojektować tak, aby przy możliwie najniższych kosztach ją zazielenić (w wielu przypadkach wystarczy zdjąć niezbędne obszary kostki, co nie wygeneruje dużych kosztów).

Chcemy też wspierać z ramienia Urzędu Miasta łąki osiedlowe, ogródki miejskie (w przestrzeni blokowisk) oraz przydomowe klomby kwiatowe. Będziemy również wspierać powstawanie „balkonowych ogrodów”, aby Kalisz był miastem zdrowym i jeszcze piękniejszym. Nowe przystanki

Mamy doświadczenie:

Nasz zespół od lat zajmuje się sprzątaniem i zazielenianiem miasta. Wraz ze stowarzyszeniem „Godzina dla Kalisza” realizujemy z powodzeniem cykliczne projekty, których celem jest tworzenie stref zieleni i sprzątanie zaniedbanych rejonów Kalisza. Z fundacją „Pomaganie Jest Trendy” z kolei od ponad 15 lat nasi członkowie realizują misję wspierania zdrowia najmłodszych i seniorów organizując dla pacjentów lokalnych szpitali bezpłatny dostęp do atestowanych suplementów, akcesoriów medycznych i sprzętu.

 • KALISZ ESTETYCZNY

W Kaliszu obowiązuje tak zwana uchwała krajobrazowa, która reguluje kwestie związane z wystawianiem banerów, szyldów i materiałów reklamowych.

Mamy pomysł:

Jednym z pierwszych działań będzie zaproponowanie nowego kształtu uchwały. Nie chcemy aby w wielu miejscach uderzały Kaliszan po oczach reklamy, które szpecą przestrzeń miasta. Chcemy wzorować się na najskuteczniejszych w tym obszarze np. Sopocie. Niedopuszczalne dla nas jest, by zwłaszcza w okresie wyborczym na każdym słupie wisiały plakaty kandydatów przyklejone do dykt. Tego typu działania są surowo karane w wielu samorządach, w Kaliszu dotychczas obecność takich materiałów jest normą. Nie zawsze te materiały są sprzątane i bardzo często same stają odpadami w przestrzeni publicznej.

Ponadto niedopuszczalne dla nas jest aby mienie miejskie i spółek komunalnych służyło do lansowania polityków, jak np. Pana Krystiana Kinastowskiego na autobusach i przystankach. Tego typu przestrzeń reklamowa powinna służyć do budowania budżetu miejskiego i realizacji funkcji społecznej, lub do promowania lokalnych firm i talentów.

Mamy doświadczenie:

Nasz zespół od lat zajmuje się sprzątaniem i zazielenianiem miasta. Jesteśmy kojarzeni z troski o tereny publiczne i właśnie dzięki temu widzimy potrzebę i konieczność zmian w zakresie lokalnego krajobrazu.

 

 • KALISZ DOBREM WSPÓLNYM, ODPOLITYCZNIENIE MIASTA

Jeśli obejrzymy relację z sesji Rad Miejskich dostępnych w internecie, zorientujemy się, że żadna partia nie jest niezależna i musi realizować programy, które powstają w Warszawie i opracowywane są przez ludzi, którzy być może nawet nigdy w Kaliszu nie byli. Interes partii niemalże zawsze mija się z interesem lokalnym, dlatego ważne jest, aby samorządy zarządzane były przez ludzi niezwiązanych z partiami (nawet koalicją). Chcemy współpracować z każdym, ale nie będziemy realizować partyjnych interesów.

Mamy pomysł :

Już w pierwszych dniach naszej kadencji, zwrócimy się do Radnych pozostałych klubów z wnioskiem o współpracę ponad podziałami. Nie stanowiska w spółkach miejskich czy Urzędzie będą przedmiotem naszych rozmów, a pomysły na lepszy Kalisz.

Dotychczas w swej działalności członkowie naszego stowarzyszenia wielokrotnie zgłaszali się z inicjatywami służącymi dobru wspólnemu w Kalisz. Przykładem może być inicjatywa bezpłatnego odnowienia placu zabaw w Parku Miejskim. Inicjatywy spotykały się z odmową, lub były ignorowane. Sądzimy, że powodem jest tylko i wyłącznie fakt, stanowienia przez nas konkurencji dla obecnych władz miasta. Chcemy zakończyć z tego typu polityką. Doprowadzimy do sytuacji kiedy każda organizacja i grupa mieszkańców będzie mogła zrobić coś dobrego dla miasta. Nie będziemy blokować słusznych inicjatyw, nawet jeśli będą dokonywane przez opozycyjne względem nas środowiska.

Chociaż kaliski szpital jest szpitalem wojewódzkim, to władze Kalisza mogą mieć wpływ na jakość świadczonych przez instytucję usług. Należy pamiętać bowiem, że przede wszystkim służyć ma on Kaliszanom, dlatego polityczne animozje i kłótnie, które do tej pory wokół niego się gromadziły nie były korzystne dla pacjentów. Władze powiązane z partiami politycznymi od zawsze przekładały interes partyjny ponad interes społeczny, dlatego uważamy, że nie mając powiązań politycznych jesteśmy wstanie wypracować z dyrekcją szpitala porozumienie i wspierać kaliski szpital dla dobra mieszkańców. Marzymy, aby efektem tej współpracy było możliwe do realizacji w Kaliszu i finansowane przez Miasto Kalisz leczenie płodności i zabiegi IN VITRO, czyniąc wielu Kaliszan szczęśliwymi rodzicami oraz zwiększając liczbę mieszkańców w Kaliszu nie tylko poprzez porody, ale też poprzez powrót młodych par do miasta, sprzyjającego tworzeniu rodziny.

Prezydent w terenie to program, w którym nasz prezydent oraz reprezentujący nasze stowarzyszenie Radni Miasta Kalisza co najmniej raz w miesiącu spotykać będą się wspólnie z mieszkańcami Kalisza, sprzątając miejsca wskazane przez mieszkańców. Przykład idzie z góry, dlatego celem misji jest nie tylko czystość kaliskich dzielnic, ale również edukacja i zachęcanie mieszkańców do wspólnego dbania o naszą przestrzeń – a po sprzątaniu zabierzemy Państwo na tradycyjną kawę i ciasto w za każdym razem innej kawiarni, w której będziemy mogli rozmawiać o Kaliszu i dzielić się pomysłami na jego lepsze jutro.

Mamy doświadczenie:

Doprowadziliśmy do jednomyślności w gminie Opatówek, w której podjęliśmy się działań na rzecz reaktywacji terenów w Szałem. Nasze działania udowodniły, że tamtejsi Radni oraz władze mogą być jednogłośni, wtedy kiedy chodzi o dobro mieszkańców.

 • KALISZ STUDENCKI I AKTYWNY

Powstające szkoły wyższe w Kaliszu to ponad wszelką wątpliwość sukces mijających władz, ale czy studenci wybierają szkołę wyłącznie w oparciu o ofertę edukacyjną? Zrobiliśmy badania wśród tegorocznych maturzystów w Kaliszu oraz poza nim, pytając tych pierwszych czy planują studiować w Kaliszu, a tych drugich, co Kalisz musiałby zaoferować, aby chcieli tu studiować. Niestety badania okazały się dla nas dramatyczne, mimo tego, że przecież rzeczywiście studiując w Kaliszu można dziś zdobyć najbardziej atrakcyjne i najlepiej płatne zawody. Brakuje jednak rozrywki. Większość osób urodzonych w latach ’70 i ’80 pamięta „Złoty Róg”, będący miejscem spotkań młodzieży, która stamtąd rozchodziła się po licznych lokalach jak choćby: Pub Carski, Discovery, Brok n Roll (wcześniej Futurysta), MegaHit, Piekiełko, ZWM, Ratuszowa, Barbary i Bogumiła i wiele innych – dziś młodzież spędza czas w … Galerii handlowej lub wyjeżdża poza miasto.

Mamy pomysł:

Nasze stowarzyszenie złożyło Panu Prezydentowi oraz wszystkim Radnym Miasta Kalisza propozycję reaktywacji Złotego Rogu. Chcieliśmy dzierżawić (odpłatnie) teren, na którym co tydzień odbywałyby się spotkania z gwiazdami, gromadząc publiczność, która po spotkaniu ze swoim idolem przemieszczałaby się po pobliskich lokalach, aby zjeść, napić się czy pobawić (dając zarobić lokalnym przedsiębiorcom). Spotkania z gwiazdami chcieliśmy organizować na własny koszt, a dodatkowo w innym (o większej powierzchni) miejscu organizować (również na nasz koszt) chcieliśmy koncerty najbardziej topowych gwiazd (np. Mata, Żabson, Julia Żugaj … ) dając młodym rozrywkę i odciążając budżet miejski – jednocześnie ściągając Kaliszan oraz mieszkańców ościennych miejscowości do kaliskiego centrum. Niestety władze miejskie odmówiły nam, a Radni (dostali propozycję WSZYSCY RADNI) nie zareagowali na pomysł w ogóle. Chcemy realizować ten plan, czyniąc miasto rozrywkowym i przyjaznym ludziom młodym, studentom. Chcemy, aby każdy weekend oferował dla młodych koncerty muzyki z różnych gatunków w oparciu o gwiazdy topowe – nie tylko polskie. Jesteśmy wstanie robić to bez wielkich pieniędzy, co już udowodniliśmy.

Chcemy również zachęcać lokalnych przedsiębiorców do otwierania kawiarenek, restauracji i klubów w centrum miasta, stwarzając im ku temu warunki. Zwolnimy z podatku oraz czynszu przez rok każdego przedsiębiorcę, który zdecyduje się na taki biznes w Kaliszu oraz wesprzemy go promocją. Do tego celu wykorzystać chcemy powierzchnie reklamowe m.in. na autobusach KLA, przystankach miejskich czy innych nośnikach, które do tej pory mamy wrażenie, że służyły wyłącznie do tego, aby promować obecnego prezydenta. To nie prezydent, a lokalni przedsiębiorcy potrzebują promocji do czego wykorzystamy powierzone nam mandaty.

Mamy doświadczenie:

Członkowie naszego stowarzyszenia stworzyli takie miejsce w Szałem, gdzie w sezonie letnim odbyło się kilkanaście koncertów gwiazd, takich jak Viki Gabor, Marek Piekarczyk, Liroy, Pectus, Mietek Szcześniak, Sobota, Dudek P56, Alicja Janosz, Julia Żugaj czy amerykański raper Afu-Ra. Wejściem na imprezy była dobrowolna „wrzutka” do puszki na cele charytatywne lokalnych (za każdym razem innej) organizacji dobroczynnych, a w ramach koncertów promowaliśmy lokalne talenty. Chcemy to robić w Kaliszu, aby tym razem naprawdę najstarsze w Polsce miasto, tętniło życiem i młodniało duchem.

 • SPORTOWY KALISZ

Mamy w Kaliszu 3 drużyny ekstraklasy z ramienia klubu MKS Kalisz, drugą ligę piłki nożnej w ramach klubu KKS 1925 Kalisz (niestety klub nie należy do miasta) oraz szereg klubów lekkoatletycznych, sportów wodnych, sportów walk …, które szczycą się medalami mistrzów Polski, Europy czy Świata, ale niestety zarządzanie nimi nie jest w naszej ocenie idealne, a w ocenie wielu wspieranie ich może wydawać się niesprawiedliwe.

Mamy pomysł:

Stworzymy specjalny wydział w Urzędzie Miejskim, który rzetelnie i racjonalnie wspierać będzie wszystkie dyscypliny sportu, a jego działanie nadzorowane będzie przez komisję sportu, składającą się z reprezentantów wszystkich klubów sportowych na terenie Miasta. Poczynimy (rozpoczęliśmy już rozmowy) także kroki, aby klub KKS Kalisz ponownie wrócił do rąk miejskich, a wtedy rozpoczniemy starania, aby Kalisz w końcu pojawił się na mapie piłkarskiej ekstraklasy. Jako Miasto przez nas zarządzane zainwestujemy w młodych sportowców, a także stworzymy ligi międzyszkolne, w ramach których wyłaniać i promować będziemy najzdolniejszych sportowców dyscyplin drużynowych i sportów indywidualnych.

Chcemy stworzyć centrum sportowe stacjonujące na terenie obecnego OSRiRU, gdzie skupimy się na rozwoju piłki nożnej, lekkoatletyki, sekcji pływackiej, tenisa i innych sportów (przy okazji przywracając klubom i szkołom do użytku basen, który nieoficjalnie obecne władze planują zamienić na skate park, który może i powinien funkcjonować, ale nie kosztem basenu), z kolei przy Arenie chcielibyśmy stworzyć centrum sportów drużynowych, przystosowując obiekt do tego celu.

Mamy doświadczenie:

Nasi członkowie mają na koncie organizowanie zawodowych gal pięściarskich, zawodów piłkarskich, koszykarskich czy lekkoatletycznych, a także pracę i współpracę z ekstraklasowym klubem MKS Kalisz. W ubiegłym roku, po raz pierwszy w historii udało nam się zorganizować zawodowe mistrzostwa Polski w Kick Boxingu na plaży w Szałe.

 • KALISZ RODZINNY

Rodzina jest najważniejsza, dlatego uważamy, że jej dobro winno być również w interesie miejskim.

Mamy pomysł:

Wykorzystując obecną infrastrukturę, stworzymy w Kaliszu parki kieszonkowe, strefy zieleni miejskiej oraz place zabaw służące rodzinnym spacerom i wspólnemu spędzaniu czasu. Stworzymy w Kaliszu także strefę wellness & SPA dla rodziców, otoczoną placem zabaw, na którym miejscy animatorzy zajmą się dziećmi, aby rodzice mogli odpocząć i zrelaksować się.

Mamy doświadczenie:

Zrobiliśmy to w Szałe, nie mając na to budżetu. Udało się to dzięki stworzeniu tam potencjału marketingowego, w który zdecydowali zainwestować się przedsiębiorcy, przekazując nam profesjonalny sprzęt ze wszelkimi atestami na zasadach rozliczenia barterowego. Zjazd linowy, plac zabaw oraz przestrzeń relaksacyjno-wypoczynkową z sauną i balią stworzyliśmy w 4 miesiące, chcemy aby tego typu atrakcje, mające wpływ na zdrowie również były dostępne dla Kaliszan w przestrzeni miejskiej.

 • KALISZ PRZYJAZNY SENIOROM I OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

Dostrzegamy problemy seniorów i osób niepełnosprawnych, którzy z uwagi na szalejącą inflację trudno jest żyć godnie. Po opłaceniu rachunków czy poniesieniu kosztów życia codziennego, problemy ze zdrowiem stają się nie tylko zdrowotnym, ale również finansowym dramatem.

 

Mamy pomysł:

Zamierzamy wprowadzić dofinansowanie do leków dla seniorów i osób niepełnosprawnych, bo inwestycja w zdrowie jest według nas najważniejsza. Według nas daje to również argument do tego, aby Kaliszanie powracali do swojego domu, przyjaznego i dbającego o nich. Taki będzie nasz Kalisz.

Chcemy również tworzyć na kaliskich osiedlach miejsca sprzyjające seniorom oraz niepełnosprawnym, a także zapewniać im rozrywkę oraz dostosowane obiekty rekreacyjne i sportowe.

Mamy doświadczenie:

Nasza ekipa w ramach działań fundacji Pomaganie Jest Trendy od 5 lat realizuje program niezbędnej suplementacji dzieci i rodziców na oddziałach neonatologicznych. Dzięki temu dzieci w lokalnych przychodniach i szpitalach otrzymują wyprawki składające się z drogich witamin liposomalnych, niezbędnych szczególnie dla prawidłowego rozwoju noworodków. Kaliska fundacja jako pierwsza i zarazem jedyna w Polsce dostarcza również do szpitali publicznych olejki CBD, rekomendowane przede wszystkim młodym pacjentom chorym na epilepsję.

 • UCZCIWY, PRZYJAZNY I TRANSPARENTNY KALISZ

Naszym zdaniem władze winny mieć obowiązek raz w miesiącu dokonać publicznego podsumowania swoich działań (np. poprzez konferencję on line w social mediach) z Radni winni mieć obwarowany uchwałą obowiązek rozliczania swojej aktywności oraz realizować przynajmniej raz w miesiącu dyżur dla okręgu, z którego został wybrany, aby wysłuchać ich potrzeb oraz wnieść rozwiązywać ich problemy. Rygorem nie spełnienia określonego obowiązku w roku powinno skutkować możliwością ukarania Radnego o co będziemy walczyć już na pierwszej sesji Rady Miejskiej po wyborach. Pracownicy urzędu miejskiego i spółek miejskich muszą być pod szczególnym nadzorem. Petenci musza mieć możliwość oceniania świadczonej na ich rzecz obsługi. Obowiązkiem pracowników reprezentujących Urząd Miejski muszą być zobligowani do życzliwej i kompetentnej obsługi pod rygorem utraty pracy lub przeniesienia. Urzędnicy powinni również mieć możliwość otrzymania nagrody/premie (w tym finansowe) od Miasta w przypadku uzyskania wzorowej opinii wśród petentów.

 • KALISZ PRZYJAZNY DLA ZWIERZĄT

Dla wielu z nas zwierzęta są członkami naszych rodzin, dlatego też zależy nam, aby zwierzęta również czuli się w naszym mieście wyjątkowo.

Mamy pomysł:

Promocja i wsparcie programów sterylizacji ważne jest zwłaszcza dla zwierząt bezdomnych, choć w przypadku niektórych ras takie działania wiążą się również ze zdrowiem zwierzaków. Chcemy także stworzyć w Kaliszu cmentarzysko dla zwierząt, co nie tylko pozwoli godnie pożegnać nasze zwierzęta po śmierci, ale będzie też korzystne dla przeciwników takich projektów, albowiem pochowanie zwierzęcia automatycznie zwalniać będzie właściciela z kosztów utylizacji. Do walki z bezdomnością zwierząt, chcemy wprowadzić i egzekwować przez straż miejską obowiązek ich chipowania, a osoby decydujące się na adopcje zwierząt ze schroniska oraz chipowanie zostaną zwolnione z podatku od zwierząt domowych, a także uzyskają wsparcie w zakresie bezpłatnych szczepień i odrobaczania, których dokonuje się regularnie.

Mamy doświadczenie:

Nasi członkowie pracowali na rzecz zwierząt zarządzając we wcześniejszych latach m.in. schroniskiem dla bezdomnych zwierząt i realizując w nim projekty, które zmieniły jego jakość i funkcjonowanie.

 • EDUKACJA W KALISZU

Edukacja to przyszłość, dlatego w naszej ocenie Miasto powinno wspierać swoich mieszkańców w tym zakresie.

Mamy pomysł:

Zorganizujemy bezpłatne korepetycje, ale przede wszystkim nadamy uprawnienia Młodzieżowej Radzie Miasta, ażeby to właśnie młodzi ludzie mieli wpływ na rozwiązywanie problemów młodych rozumiejąc ich. Prócz uprawnień, chcemy też wygospodarować budżet, który pod nadzorem Urzędu Miasta będzie rozdysponowany przez młodzież dla młodzieży.

Mamy doświadczenie:

W naszych szeregach postawiliśmy na ludzi młodych, związanych z Młodzieżową Radą Miasta Kalisza. To właśnie głos młodych w sprawie edukacji jest najważniejszy, bo przecież to młodzi znają współczesne problemy, z którymi musza się borykać.

 • KALISZ BEZ DŁUGÓW

Według oficjalnych danych z grudniowej sesji Rady Miejskiej w Kaliszu mamy do czynienia z długiem na ponad 280 milionów złotych, aż 400 milionów według informacji medialnych wynosi dług łącznie z tym wygenerowanym przez spółki miejskie. To dług, który zaciągany był przez lata, ale w ostatnich latach zaczął rosnąć najbardziej – może to znaczyć, że nasze dzieci kosztem spektakularnych realizacji przedwyborczych będą latami go spłacać, kosztem swojego poziomu życia. DOŚĆ!

Mamy pomysł:

Nasze wcześniejsze działania pokazały, że wiele rzeczy da się zrealizować bez budżetu lub małym budżetem – wystarczy pomysł! Udowodniliśmy to budując w Szałem zjazd linowy, saunę, plac zabaw z wszelkimi atestami i inne atrakcje o łącznej wartości ponad 100.000 zł – wydaliśmy na to 0 zł. Dokonaliśmy tego czyniąc poprzez koncerty potencjał reklamowy, z którego korzystać chce wielu przedsiębiorców, przekazując nam ten sprzęt w zamian za reklamę. Takie same możliwości ma miasto. Transakcje barterowe umożliwiają realizowanie wielkich rzeczy bez kosztowo. Złożyliśmy jeden z takich pomysłów do Prezydenta Miasta Kalisza oraz obecnych Radnych Miejskich, aby zrealizować plac zabaw wraz z zieloną infrastrukturą w parku miejskich, gdzie miasto na budowę placu zabaw przeznaczyło milion złotych – zaproponowaliśmy, że zrobimy to w zamian za reklamę partnera oraz własną pracą … póki co, ani Prezydent, ani Radni nie odpowiedzieli.

W kwestii oszczędności ważna jest również reorganizacja finansowanych przez miasto organizacji społecznych (np. MOPS, noclegownie dla bezdomnych … ) wprowadzenie konieczności odpracowywania wsparcia udzielanego przez miasto. Np. osoba korzystająca ze świadczeń MOPS, miałaby obowiązek podjąć w zamian za te świadczenia prac na rzecz miasta (mogłaby powstać nawet spółdzielnia gwarantująca pomoc udzielaną przez miasto dla osób, które podejmą się określonych prac).

 • BUDOWNICTWO I DROGOWNICTWO

Nowe mieszkania oraz przyjazne drogi to zdecydowanie istotne elementy bycia atrakcyjnym miastem dla mieszkańców oraz biznesu. Warto jednak pamiętać, że w zasobach miejskich znajduje się wiele dotąd niewykorzystanych nieruchomości, które zamierzamy oddać w ręce mieszkańców

Mamy pomysł:

Podatek od pustostanów to temat, który budził kontrowersje, kiedy wprowadzić zamierzał go rząd – wówczas jego głównym problemem było nieprecyzyjne określenie terminu „pustostan”. Na tym przykładzie możemy uznać, że taki podatek można wprowadzić w centrum, gdzie puste mieszkania i lokale nie są dobrą wizytówką. Chcemy też, aby szpecące centrum miasta pustostany zagospodarować na mieszkania dla młodych. Mieszkania w należących częściowo do miasta kamienicach (np. Pułaskiego…). Młode rodziny oraz młodzież wprowadzająca się do Kalisza otrzyma mieszkanie za symboliczną kwotę w zamian za remont wybranej części wspólnej kamienicy (np. elewacja, klatka schodowa …) w określonym zakresie, tak by wydanie tych mieszkań : zapewniło miastu utrzymanie tych mieszkań przez Kaliszan, skłonienie do pozostania w Kaliszu lub przeprowadzenie się do miasta osób skuszonych atrakcyjną propozycją, wartości wizualne – nabywca jednocześnie zobowiązywałby się do remontu wybranej części w określonym czasie (np. za co 10 lat). Aby ułatwić zadanie, mogłoby miasto nawet nie chcieć gotówki, a gwarancji na kontrolowany przez miasto remont części wspólnej w określonym zakresie kwotowym.

 • KALISZ TURYSTYCZNY

Uważamy, że Kalisz jako najstarsze w Polsce miasto nie wykorzystuje swojego potencjału turystycznego, który jednocześnie ma szanse przynieść realne zyski i przyciągać inwestorów, którzy zainwestują w tutejszą bazę hotelową. Park Miejski, Zawodzie, Muzea czy wieża ratuszowa powinny być dla wszystkich dostępne i przystępne, bez względu na fakt, że niektórymi z tych instytucji są zarządzanie przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego – w takich przypadkach należy dążyć do współpracy. Taksówki (gondole) na rzece Prośnie mogą być ciekawym projektem dla turystów, zwłaszcza, że Kalisz nazywany jest przecież polską Wenecją.

 • KĄPIELISKO DLA KALISZA W SZAŁE

Potrafimy współpracować, wypracowaliśmy znakomite relację z władzami Gminy Opatówek, z którą chcemy stworzyć wyjątkowe kąpielisko, na które zasługują mieszkańcy naszego regionu. Już teraz we współpracy z Opatówkiem udało nam się na miarę niskobudżetowych możliwości stworzyć w Szałem

Strefę rozrywki, rekreacji i wypoczynku poza miastem, bo wiemy jak ważne jest „Jezioro pokrzywnickie” dla Kaliszan. Warto podkreślić, że część terenów położonych przy zbiorniku należy do Miasta Kalisz, dlatego konieczne jest nawiązanie porozumienia włodarzy Kalisza z władzami Opatówka i Wodami Polskimi, które pomoże skutecznie odzyskać ten zbiornik dla mieszkańców. To proces trwający kilka lat, w którego ramach zanim czyszczenie zbiornika będzie można rozpocząć, należy zmienić jego status prawny, uzyskać pozwolenia od stron będących właścicielem poszczególnych części terenów, a także uporządkować sam teren, zanim zacznie się go oczyszczać. Tym bardziej inicjatywa tworzenia w Szałe największego centra rozrywki w regionie z wielkim bajkolandem dla dzieci, cyklicznymi koncertami gwiazd oraz licznymi atrakcjami jest zasadna w kontekście reaktywacji tego miejsca. Budowana wzdłuż promenady prowadzącej do jeziora Aleja Gwiazd oraz rozpoczęcie przez Gminę Opatówek prac nad basenem w tym miejscu jest wynikiem naszych działań na terenie Małej Plaży w okresie od 1 czerwca 2023 do końca roku. Udało nam się przekonać władzę, że basen i bogata oferta rekreacyjno rozrywkowa zgromadzi w tym miejscu tłumy. Właśnie dlatego od czerwca, niemalże każdego weekendu zagrały w Szałe gwiazdy, takie jak Marek Piekarczyk, Viki Gabor, Liroy, czy legenda nowojorskiego hip hopu Afu Ra.Udało nam się zrobić w ciągu 3 miesięcy w Szałe 14 imprez z udziałem artystów pokroju podobnego do gwiazd dwóch koncertów (Young Igi i Żabson), na które miasto Kalisz wydało 320.000 zł

 • KALISZ CYFROWY

W wielu polskich miastach funkcjonują aplikacje na smartphony, które ułatwiają komunikację na linii mieszkaniec – urzędnicy. Aplikacje często łączą też inne platformy, pozwalając w jednym miejscu sprawdzić np. rozkład jazdy autobusów, harmonogram odbioru odpadów, ale także zgłosić sprawę czy kupić bilet na wydarzenie w mieście.

Mamy pomysł:

Stworzymy aplikację dla Kalisza. Aplikacja będzie spełniała wszystkie wyżej opisane zadania.

Kaliszanie w aplikacji odnajdą swój profil z cyfrową kartą mieszkańca w postaci kodu QR. Osoby mieszkające i rozliczające podatki w Kaliszu będą mogły korzystać dzięki temu z pewnych przywilejów. W przypadku możliwości instalacji na automatach parkingowych czytników kodów QR, dopuszczamy możliwość zastosowania odrębnych stawek dla mieszkańców i pozostałych osób, np. zamiast 4 zł za godzinę dla wszystkich, 3 zł dla mieszkańca i 5 zł dla pozostałych osób. Podobnie będziemy poszukiwać innych obszarów, aby premiować mieszkańców Kalisza.

Aplikacja będzie zawierała informator turystyczny a w samym mieście zamontujemy kody NFC i kody QR do skanowania za pomocą aplikacji w telefonie. Dzięki temu przyjezdni znajdą opisy miejsc i ciekawostek o Kaliszu.

Celem aplikacji będzie zarówno ułatwienie życia mieszkańcom, jak i promowanie turystycznych walorów naszego miasta.

Mamy doświadczenie:

Członkowie naszego stowarzyszenia brali udział w zespołach wdrażających podobne rozwiązania w innych samorządach. Pracują z nami zwolennicy nowoczesnych technologii i osoby poszukujące ułatwień wszędzie tam gdzie jest to możliwe.